Directed bySachin Ravi
Produced byH. K. Prakash
Pushkara Mallikarjunaiah
Written byRakshit Shetty
Chandrajith Belliappa
Abhijith Mahesh
Sachin Ravi
Anirudh Kodg
Nagarjun Sharma
Abhilash
Screenplay bySachin Ravi
Story byRakshit Shetty
Starring
Similar Reviews

0 comments: